تسهیلات غیر قانونی در بانکها و نحوه شکل گیری آنها

تسهیلات غیر قانونی در بانکها و نحوه شکل گیری آنها

‌‌‌گذشت‌ بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا ، فرصت مناسبی برای‌ مطالعه‌ و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص‌ منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار‌ براساس قرارداد قرض با‌ بهره،‌ روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای‌ مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف‌ و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری ‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد‌ که‌ این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صد درصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع‌ بانک‌ و هم به نفع مشتری است.‌ مطالعه‌ کاربردی‌ قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای‌ تسهیلات‌ به‌ روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری‌ را‌ نیز دارند. در این فصل ابتدا انواع قراردادهای بانکی بررسی و سپس به تخصیص منابع و تسهیلات غیر مجاز خواهیم پرداخت.

تسهیلات غیر قانونی در بانکها و نحوه شکل گیری آنها

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال