دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه كاشی ستاره

دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه كاشی ستاره

گزارش اندازه گیری

عوامل شیمیایی

چكیده

مطالعه ی حاضر به منظور تعیین انطباق با استانداردهای بهداشتی تماس با غبار سیلیس در منطقه ی تنفسی اپراتورهای سنگ شكن، اسپری و درایر، لعاب سازی، دستگاه پرس و خط پرس انجام شد. در این مطالعه، میانگین مواجهه ی كارگران در هر بخش با آلاینده به ترتیب زیر به دست آمد:

میانگین مواجهه در طول شیفت برای اپراتور سنگ شكن 0.658 میلی گرم بر متر مكعب؛ اپراتور اسپری و بال میل 0.74 ؛ اپراتور لعاب سازی 0.417؛ اپراتور پرس 0.694 و اپراتور خط لعاب 0.082 میلی گرم بر متر مكعب به دست آمد. در مقایسه با استاندارد، وضعیت همه ی اپراتورهای گروه های مورد اندازه گیری از نظر مواجهه با غبار سیلیس نامطلوب است.

اسپری و درایر: در این سالن 5 اپراتور در هر شیفت به کار مشغولند ( 3 شیفت).

لعاب سازی: 5 نفر در هر شیفت و به صورت 3 شیفت به کار مشغولند.

پرس: 6 نفر در هر شیفت و به صورت 3 شیفت به کار مشغولند.

مقدمه

سیلیس با اسامی مترادف آگات (Agate)؛ اونیكس (Onyx)؛ كوارتز؛ سیلیكا، كوارتز بلوری؛ و سیلیكون دی اكسید با فرمول شیمیایی SIO2 یکی از مواد اولیه ی مورد مصرف در کارخانجات کاشی سازی است. ظاهر این ماده به شکل گرانول های ریز با رنگ سفید رنگ پریده (off- white) و بدون بو است.

مواجهه ی مزمن با این ماده از راه تنفس برای انسان سرطان زا شناخته شده است. مواجهه ی مزمن می تواند به سیلیكوزیس منجر شود. این بیماری كوتاه شدن نفس،‌ كاهش عملكرد ریه و در موارد شدید مرگ را موجب می شود.

بدتر شدن شرایط فعلی: تنفس این ماده می تواند پیشرفت توبركوزیس (سل ) را سرعت بخشد؛ سیگار كشیدن می تواند ریسك جراحت ریه را افزایش دهد. بیماری های ریه ( مانند برونشیت، آمفیزم، بیماری های ریوی انسدادی مزمن) می تواند به علت مواجهه با سیلیس بدتر شود.

سازمان ACGIH تراکم آستانه ی این ماده را برای میانگین مواجهه در طول شیفت 0.025 میلی گرم بر متر مكعب برای گرد و غبار قابل استنشاق تعیین کرده است و احتمال سرطان زا بودن برای انسان (A2) را برای این ماده در نظر گرفته است.

در كارخانه ی کاشی گلچین اپراتورها در تمام طول خط تولید كم و بیش با غبار سیلیس تماس دارند.

سنگ شكن: در این فرایند 3 اپراتور در هر شیفت كار می كنند ( کار در دو شیفت انجام می شود).

فهرست اندازه گیری های انجام شده:

گزار ش اندازه گیری عوامل شیمیایی

چكیده .................................. 54- 5

زمینه .................................. 54- 5

یافته ها ............................... 54- 6

تفسیر نتایج ........................... 54- 16

توصیه های کلی ......................... 54- 16

ضمایم

برگه داده های ایمنی برای غبار سیلیس ... 54- 17

توصیه هایی برای کاهش تولید گردو غبار در صنایع 54- 22

گزارش اندازه گیری صدا

چكیده ................................. 54- 28

زمینه ................................. 54- 28

یافته ها .............................. 54- 29

نتیجه گیری و تفسیر نتایج .............. 54- 40

توصیه های کلی ......................... 54- 40

گزارش اندازه گیری روشنایی

چكیده ................................. 54- 42

زمینه ................................. 54- 42

یافته ها .............................. 54- 43

نتیجه گیری و تفسیر نتایج .............. 54- 46

پیشنهاد ............................... 54- 47

گزارش اندازه گیری WBGT

چكیده ................................. 54- 49

زمینه ................................. 54- 49

یافته ها .............................. 54- 49

نتیجه گیری............................. 54- 51

گزارش اندازه گیری ارتعاش

چكیده ................................. 54- 53

زمینه ................................. 54- 53

یافته ها .............................. 54- 53

نتیجه گیری......................... 54- 54

گزارش اندازه گیری های بهداشت کار

کارخانه كاشی ستاره

برگه داده های ایمنی برای غبار سیلیس

توصیه هایی برای کاهش تولید گردو غبار در صنایع

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال