جزوه ژئومورفولوژي رشته جغرافیا

جزوه ژئومورفولوژي رشته جغرافیا

جزوه ژئومورفولوژي رشته
جغرافیاتوضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته
جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت وردفصل اول: ژئومورفولوژي ساختمانيساختمان
زمین شناسی


هدف از اين
علم مطالعه اجزاي اصلي تشكيل دهنده ناهمواريهاست. با اندكي دقت
متوجه مي‌شويم كه كليه ناهمواريها از پيوستگي سطوح كم و بيش وسيعي
تشكيل
شده اند
كه اصطلاحاً دامنه ناميده ميشود. ويژگي مهم اين عارضه در درجه اول
شيب آن است، زاويه‌اي كه سطح دانه با سطح افق در هر محل تشكيل مي‌دهد.
به
دو شكل كاو (مقعر) و كوژ (محدب) ديده ميشود. بين دو حد نهايي به طور قراردادي كمتر از 10 درجه شيب كم، از 10 درصد تا 35-30 درجه را شيب
متوسط
بيش از
آن را شيب تند مي‌نامند – ناهمواريهاي وسيع‌تر و بزرگتري وجود دارد
كه از عوارض شاده يا اغلب پيچيده و برآمده‌اي تشكيل شده اند و كوهستان
يا
فلات يا دشت و......... نامگذاري شده اند.

پيكر
شناسي ساختماني
:

چنانچه ناهمواريهاي
روي زمين را در رابطه با ساختمان زمين شناسي مطالعه كنيم و
اشكال ساختماني را طبقه بندي و تعريف نمائيم با پيكر شناسي ساختماني
سر و
كار
خواهيم داشت. اگر شكل ناهمواري را با داده‌هاي زمين شناسي مقابله
نمائيم عناصر توجيهي را به سادگي خواهيم شناخت. زيرا شكل ساختماني
نشان
دهنده
مقاومت سنگها در برابر فرسايش است بدين صورت مقاوم‌ترين سنگها، اسكلت
اصلي ناهمواري را تشكيل مي‌دهند.

ساختمان
زمين شناسي
:

شناسايي ساختمان
زمين هم بر پايه سنگ شناسي و هم بر اساس زمين ساخت استوار است
.
لذا قسمت اول شامل سنگها و پيدايش آنها و قسمت دوم نظم و ترتيب سنگها
را
بعد از تشكيل يعني ساختمان زمين را نشان ميدهد.

داده‌هاي
سنگ شناسي
:

كاني‌هاي تشكيل
دهنده پوسته زمين را سنگ مي‌نامند اصولاً زمين شناسان سنگها را بر
اساس منشاء پيدايش به دسته تقسيم ميكنند. 1- سنگهاي آذرين يا دروني
2- سنگهاي
رسوبي 3- سنگهاي دگرگون
.
سنگهاي
آذرين يا دروني
:

اين سنگها از
سخت شدن مواد مذاب حاصل ميشوند لذا به نام سنگهاي دروني خوانده
ميشوند. چنانچه اين سنگها بتوانند از طريق منافذ يا شكافهايي در سطح
زمين
ظاهر
شوند سنگهاي آتش فشاني نام دارند. اما اگر اين گدازه‌ها بعد از ورود
به داخل پوسته جامد نتوانند به خارج راه يابند به سنگهاي دروني يا
نفوذي
مشهورند
چون هر دو گروه حاصل مواد مذاب يا ماگما ميباشند. سنگهاي ماگمايي
نيز ناميده ميشوند، محل انجماد اين سنگها در هر عمقي داراي ويژگي‌هاي
مخصوص
به خود
مي‌باشند كه اصطلاحاًآن را شكل ژيزمان آن سنگ ميگويندمجموعه تست


1- اندازه بافت سنگهاي آذرين در درجه اول وابسته به كدام عامل است؟


1) ژيزمان سنگ 2) سرعت نفوذ سنگ

3) سرعت سرد شدن سنگ 4) كاني‌هاي سازنده سنگ

2- در صورتي كه راستاي جهش در امتداد يك خط گسل از نوع واگرايي باشد كدام
نوع گسل تشكيل مي‌شود؟


1) امتدادي 2) رورانده 3)
معكوس 4) عادي


3- فراوانترين اشكال كارستي كدامند؟

1) پوليه ها 2) كانيون ها 3) دولين
ها 4) لاپيه ها


4- چنانچه يك پهلوي چين (طاقديس) شيب معكوس پيدا كند........ ناميده مي‌شود

1) گسلي 2) خوابيده 3)
مايل 4) افكنده


5- قديمترين بخش‌هاي پوسته زمين را كه از سنگ‌هاي آذرين و دگرگوني تشكيل
شده است چه مي‌نامند؟


1) پلاتفرم 2) سكو 3) گران
كوه 4) ماسيف


6- اشكال هوم يا هامس در چه مناطقي ايجاد مي‌شود؟

1) در كف دو لينها 2) در داخل
غارهاي كارتي بزرگ


3) در سطح فلاتهاي آهكي نواحي خشك 4) در سطح پوليه‌هاي
سرزمين هاي مرطوب


7- وسعت عملكرد كداميك از حركات دياستروفيك بيشتر است؟


1) مورفوژنز 2) اروژنز 3)
اپيروژنز 4) تكتوژنز


8- گدازه كداميك از آتشفشانها رقيق‌تر و سيال‌تر است؟


1) وزويي 2) ولكانو 3)
استرامبولي 4) هاواييپاسخ مجموعه تست1-
گزینه
(3) صحیح است.2-
گزینه
(4) صحیح است.3-
گزینه
(4) صحیح است.4-
گزینه
(2) صحیح است.5-
گزینه
(2) صحیح است.6-
گزینه
(4) صحیح است.7-
گزینه
(3) صحیح است.8-
گزینه
(4) صحیح است.

دانلود جزوه ژئومورفولوژي

دانلود جزوه

ژئومورفولوژي

رشته جغرافیا

دانلود

جزوه ژئومورفولوژي

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد از اینترنت

فروشگاه فایل

سیستم فروشگاه دهی

کارافرینی

کسب و کار

کارافرینی وکسب درامد

خرید آنل

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال