جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوه منابع آب و خاک رشته
جغرافیاتوضیحات
محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی
ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
با فرمت وردفصل اول:خاکها

مواد تشكيل‌دهنده‌ خاك و اهميت
آنها


1 ـ تعريف و اهميت خاك:

سنگهاي سفت و سخت موجود در سطح زمين، در نتيجه تأثير عوامل
فيزيكي به مرور زمان خرد مي‌شود. اين مواد كه از تخريب سنگ حاصل شده، به صورت طبقه‌اي
كم و بيش ضخيم، روي سنگ اوليه را كه هنوز تحت تأثير عوامل خارجي واقع نشده است مي‌پوشاند.
در نتيجه تأثير عوامل جوي (آب، اكسيژن، دي‌اكسيدكربن و غيره
) ،
مواد معدني متعددي بوجود مي‌آيد. طبقه‌اي كه از تخريب سنگ به طريق مذكور بوجود
آمده است، محيط زندگي موجودات پست و عالي مي‌گردد و بر اثر فعاليت موجودات خاکزی،
جهت و شدت پديده‌هاي تخريب، تغيير مي‌كند. چون فقط قسمتي از بقاياي گياهي و جانوري
بوسيله جانوران كوچك و موجودات ذره‌بيني تجزيه مي‌شود و قسمتي ديگر به تركيبات
پايدار تبديل مي‌گردد، لذا ماده آلي به تدريج در خاك زياد مي‌شود
.


مواد حاصل از تخريب سنگها، مخلوط با مواد آلي پوسيده و
نپوسيده، موجودات زنده، هوا و آب، خاك مادر يا « خاك» را تشكيل مي‌دهند. بنابراين
خاك قسمت سطحي پوسته‌ي زمين است كه بر اثر عوامل مختلف فيزيكي، شيميايي و حياتي
بوجود مي‌آيد. در نتيجه تأثير همين عوامل است كه غالباً خاك از مواد يكساني تشكيل
نشده بلكه قسمتهاي مختلف آن از لحاظ رنگ، چسبندگي، مقدار سنگ و غيره آشكارا با هم
فرق دارد. به هريك از قسمتهاي خاك كه غالباً بطور واضح از يكديگر مشخص شده است و
تقريباً هميشه به صورت لايه لايه روي هم قرار گرفته‌اند افق مي‌گويند. اين افقها
بر اثر پديده‌هاي مختلف بوجود آمده است. بايد دانست كه در خاك‌شناسي صحبت از

« افق» مي‌شود در صورتيكه در زمين‌شناسي بيشتر اصطلاح «
طبقه» بكار مي‌رود
. افقها معمولاً روي
هم قرار گرفته‌اند . به اين توالي يا رديف طبيعي افقها، نيمرخ خاك مي‌گويند. به
عبارتي ديگر نيمرخ خاك مقطع قائم خاك است. اين توالي از سطح زمين تا سنگهايي كه
تغيير نيافته و يا سنگهايي كه فقط از لحاظ مكانيكي تخريب شده است، ادامه دارد
.


يكي از وظايف اصلي و مهم خاك‌شناسي عمومي اين است كه اين نيمرخهاي
خاك را از لحاظ پيدايش و ساختمان تقسيم‌بندي ‌كند و آنها را در گروه معين (تيپ و
غيره) قرار دهد و منظور و مفهوم خاك‌شناسي جغرافيايي، شناسايي تيپهاي معيني
از افقهاي خاك در منظر مختلف طبيعي كره زمين است
.2ـ مواد اوليه يا مواد ساختماني معدني خاك

مهمترين عناصري كه در تركيب پوسته جامد زمين (تا عمق
تقريباً 16 كيلومتري) شركت دارد، عبارت است از اكسيژن (4/49 درصد بطور تقريب)
سیليسیوم (8/25 درصد) و ديگر عناصر مانند آلومينيوم، آهن و
...

الف ـ كانيها

در تركيب عناصر يا اجزاي مصرفي خاك، كانيها بوجود مي‌آيد.
تعداد كانيهاي تشكيل‌دهنده سنگ و خاك زياد مي‌باشد و مهمترين آنها كوارتز،
سيليكاتها و كربناتهاست
.

1ـ كوارتز: كوارتز به علت دارا بودن درجه سختي زياد و همچنين مقاوم بودن در
مقابل عوامل تخريب و واكنشهاي شيميايي، به مقدار زياد در رسوبها و خاكها يافت مي‌شود
.
بطور متوسط 12درصد سنگهاي آتشفشاني (آذرين) و 38 درصد
سنگهاي رسوبي را كوارتز تشكيل مي‌دهد
.

2ـ كربناتها: كربناتها نمكهاي اسيدكربنيك يا كلسيوم و منيزيم است و بهترين ماده
اوليه براي تشكيل آهك و گازكربنيك مي‌باشد. آپاتيت كه جزء اين دسته از كانيها است
و به مقدار كم يافت مي‌شود منبع خوبي براي فسفر به شمار مي‌رود
.


در سنگهاي آذرين بيش از 80 درصد كانيها را سيليكاتها تشكيل
مي‌دهد و در بين اين كانيها مقدار فلدسپاتها از همه بيشتر است. در سنگهاي رسوبي،
مقدار سيليكاتها كم (27 درصد) و مقدار كوارتز بالنسبه زياد است
.مجموعه تست

1ـ تجزيه شيميايي سنگ عبارت است از:

1ـ تركيدن
نمك
2ـ فشار مكانيكي ريشه گياه3ـ هيدروليز
سيليكاتها
4ـ يخبندان


2ـ ريزترين (كوچكترين ) اجزاء خاك كدام است؟

1ـ
رس 2ـ
گرد (لاي) 3ـ
لس 4ـ ماسه


3ـ بهترين نوع خاك كدام است؟

1ـ رسي

شني
3ـ ماسه‌اي
4ـ ليموني


4ـ بهترين نوع هوموس عبارت است از هوموس
.............................

1ـ اسيد
2ـ خاكستري
3ـ خام 4ـ
قهوه‌اي


5ـ مهمترين جسم مبادله‌كننده خاك كدام است؟

1ـ
رس 2ـ
لاي
3ـ ماسه
4ـ ماده آلي


6ـ در تشكيل و تكامل خاك كدام عامل بيشترين تأثير را دارد؟

1ـ آب‌و‌هوا
2ـ پوشش
گياهي
3ـ جنس
سنگ
4ـ ناهمواري


7ـ در كدام شرايط آب و هوايي خاك بهتر تكامل پيدا مي‌كند؟

1ـ سرد و
مرطوب
2ـ گرم مرطوب


3ـ معتدل
خشك
4ـ معتدل مرطوبپاسخ مجموعه تست

1. .گزینه (3) صحیح است

2. گزینه (1) صحیح است.

3. گزینه (4) صحیح است.

4. گزینه (2) صحیح است.

5. گزینه (1) صحیح است.

6. گزینه (1) صحیح است.

7. گزینه (2) صحیح است.دانلود جزوه منابع آب و خاک

دانلود جزوه

منابع آب و خاک

رشته جغرافیا

دانلود

جزوه منابع آب و خاک

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد از اینترنت

فروشگاه فایل

سیستم فروشگاه دهی

کارافرینی

کسب و کار

کارافرینی وکسب درامد

خری

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال