پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

دانلود پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)،
فرمت فایل : word قابل ویرایش.
تعداد صفحات : 2

تعداد سوالات پرسشنامه : 20


قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :

شيوه نمره گذاري
اين
پرسشنامه 20 مجموعه عبارت داشته و هدف سنجش درک افراد از درد از ابعاد
مختلف (ادراک حسی درد، ادراک عاطفی درد، ادراک ارزیابی درد، دردهای متنوع و
گوناگون) مي باشد (ملزاک، 1997).
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر
بعد مجموع امتیازات آن بعد را با هم جمع نموده و به منظور بدست آورد امتیاز
کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سوالات را محاسبه نمائید. امتياز
بالاتر نشان دهنده ميزان ادراک درد بالاتر در فرد پاسخ دهنده است و برعکس.
در
پژوهش دورکین (2009) روایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب آلفا
برای کلیه ابعاد بین 83/0 تا 87/0 بدست آمد

دانلود پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

پرسشنامه آماده درد مک گیل (MPQ)

پرسشنامه در مورد درد مک گیل (MPQ)

سوالات پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

طراحی پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

تحلیل و تفسیر پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

فرمتword پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

روا

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال