مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت

مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 156 صفحه در قالب ورد

فهرست موضوعات
1 - قتل غير عمد
2 - شهادت کذب
3 - تمرد در حين انجام وظيفه
4 - بي احتياطي در رانندگي منجر به صدمه
5 - رشوه به مأمور دولت
6 - شرب خمر
7 - خيانت در امانت
8 - غيبت از زندان
9 - كيف زني
10 - ايراد صدمه بدني غير عمدي
11 - صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق
12 - تقاضاي الزام خوانده به تمكين و ايفاي وظايف مشترك خانوادگي
13 - صدور حكم مبني بر ملاقات فرزند مشترك به مدت 24 ساعت در هفته
14 - : بدوا صدور قرار تامين مطالبه مهريه
15 - صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق
16 - رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده به تمكين جهت انجام وظايف زوجيت
17 - مطالبه نفقه معوقه واحتساب خسارات قانوني
18 - بي احتياطي در امر رانندگي بدون پروانه منجر به ايراد صدمه بدني غير عمدي
19 - مشاركت در سرقت
20 - صدور چک بلامحل
21 - فروش مال به قصد فرار از اداي دين و عدم انجام تعهدات
22 – افترا
23 - انتقال و فروش مال غير
24 - جريحه دار نمودن عفت عمومي
25 - صدور چک بلامحل
26 - کشتار غير مجاز دام
27 - ممانعت از حق و قطع شوفاژ
28 - تمرد نسبت به مامور دولت و توهين در حين انجام وظيفه
29 - رسيدگي به تخلفات
30 - صدور چک بلامحل

گزارشات كارآموزي وكالت

گزارش كارآموزي حقوق

كارورزي رشته حقوق

دادگاه كيفري و حقوقي

وكالت

کارآموزی وکالت

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال