تحقيق اصول و كاربردهاي روش مگنتو تلوريك در اكتشافات نفت و ژئوترمال

تحقيق اصول و كاربردهاي روش مگنتو تلوريك در اكتشافات نفت و ژئوترمال

بخشی از متن تحقیق:
وجود جريانات بزرگ مقياس در زمين، نخستين بار « » در سال 1847 در هنگام مطالعه روي سيستم هاي تلگراف مشخص شد. ثبت كننده هاي جريانات تلوريك در قرن 19 ،پاريس وبرلين قرار داشتند. اما امروزه درنقاط مختلف دنيا اين ثبت كننده درنقاط مختلف وجود دارند.
منشا جريان هاي تلوريك درخارج از كره ي زمين قرار دارد توفان هاي خورشيدي وشفق هاي قطبي يكسري نوسانات دوره اي وگذرا را ايجاد مي كنند كه باعث ايجاد نوساناتي در ميدان مغناطيسي زمين مي شوند، اين نوسانات ميدان مغناطيسي بر روي جريانات يونوسفر زمين تاثير مي گذارند ويكسري جريانات را در آن القا مي كنند. و جريانات يونوسفريك نيز به نوبه ي خود جريانات تلوريك را در درون زمين القا مي كند. ميدان هاي مغناطيسي دوره اي ايجاد شده توسط جريانات يونوسفريك، در حد فاصل بين يونوسفر و سطح زمين به مقدار جزئي دچار تضعيف وترقيق مي شوند. اما قسمتي كه به داخل زمين نفوذ مي كند جريانات تلوريك را ايجاد مي كند.
اين حلقه هاي بسيار بزرگ جريان، ميليون ها كيلومتر مربع از سطح زمين را مي پوشانند ونكته ي جالب اينكه اين حلقه هاي جريان نسبت به خورشيد ثابت اند و بصورت يكي در ميان ساعتگرد و پادساعتگرد هستند. درعرض هاي جغرافيايي متوسط اين جريانات دوتا ماكزيمم ودو ميني موم در طول روز دارند. در عرض هاي جغرافيايي پايين وترديك استوا، اين جريانات فقط يك ماكزيمم ويك ميني موم در طول روز دارند ودامنه ي اين جريانات نيز به طور قابل ملاحظه اي كوچكتر است. ميدان هاي الكتريكي ناشي از اين جريانات تا بيش از و ميدان هاي مغناطيسي آن ها نيز در حدود چند ميلي كاما هستند.
بطور كلي ، ميدان هاي مغناطيسي ناشي از جريانات تلوريك نوساناتي هستند كه شدتشان با آشفتگي هاي الكتريكي در يونوسفر زمين متغير است. اين نوسانات ميدان مغناطيسي در فركانس هايي به بزرگي 100 كيلومتر هرتز اتفاق مي افتند ولي اكثر اين نوسانات فركانسي كمتر از اين مقدار را دارند.

تحقيق نفت و پتروشيمي

دانلود تحقيق

كار تحقيقي نفت و پتروشيمي

نفت

پتروشيمي

تحقيق اصول و كاربردهاي روش مگنتو تلوريك در اكتشافات نفت و ژئوترمال

تحقيق اصول و كاربردها

روش مگنتو تلوريك

اكتشافات نفت

ژئوترمال

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال